GÖRÜKLE SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

 
FAALİYET PLANIMIZ < geri   

Stratejik Plan 1:

Faaliyet: 2010-2011 : Bölgesel altyapı sorunları ve asfaltlama :

• BUSKİ -TELEKOM – BURSA ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ ile işbirliği : Yol yapımı ve diğer altyapı sorunları ile ilgili girişimler.
• Yeşil alanların değerlendirilmesi için çalışmalar, Yön ve bilgi levhaları yaptırılması
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler :

• Akçalar Beldesi Kazı alanının ziyaret edilmesi ve destek oluşturma çalışmaları,
• Bölgemizde festival vb. toplumsal aktivitelere katılmak,
• Firmalar arası sportif organizasyonlar düzenlenmesi,
• Derneğin sosyal ve kültürel amaçlı gelir getirici faaliyet, yapı ve organizasyonlar oluşturmak,
• Dernek binası için belediye vb. kurumlardan arsa tahsisi ve bina ve tesis yapım hazırlık çalışmaları; proje yarışması ile proje oluşturmak,
• Sohbet toplantıları, konserler, sinema-tiyatro gösterimleri organize etmek,
• Üye firmalarımızın (talepleri ile) açılış vb. davetlerine katılımı teşvik etmek, firmalar arası sosyal ve beşeri ilişkileri güçlendirmek.

Stratejik Plan 2:

Faaliyet: 2010-2013

Bölgesel ve sektörel potansiyellerin değerlendirilmesi için faaliyetler :
• KOSGEB, TEYDEB, BEBKA, TÜİK, DPT, Ticaret Odası vb. kuruluşlar ile işbirliği,
• Görev alanına giren kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği,
• Bölgesel çalışma komitelerini oluşturmak,
• Sanayici ve iş adamlarının çeşitli konulardaki ihtiyaçlarının saptanması ve desteklenmesi,
• Bankalardan ihtiyaç durumlarında kolay kredi gibi özel bankacılık hizmetleri alınması,
• Üniversite sempozyum, brifing ve seminerlere katılım,
• Okul laboratuvarlarına ihtiyaç duyulan malzemelerinin firmalarımızdan temin edilmesi,
• İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilip, gönüllü firmalarımız tarafından desteklenmesi,
• Sendikalı firmalarımızın tarafların anlaşmazlık durumlarında köprü oluşturulması,
• İhracatçılar birliği verilerini kullanarak yurtiçi ve yurtdışı ticari alışverişlerinde firmalarımızın gelişiminin sağlanması, destek olunması,
• Diğer sivil toplum örgütlerine belli aralıklarla ziyaretler düzenlenerek işbirliği sağlanması
• Firmaların üretim kapasitesini arttırmak amacı ile intern müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi.
• Firmaların personel sirkülasyonunu minimuma indirmek ve yönetimsel bazda eksikleri belirlemek ve iyileştirme çalışmaları yapmak için personel memnuniyetinin anketlerle ölçümleyerek analiz ve raporlamalarının yapılması.
• Üyelerin ekonomik potansiyellerine ilişkin veri tabanı hazırlanması
• Üye talepleri doğrultusunda proje yazımı ve projelerin yönlendirilmesi
• Üye işletmelere AR-GE desteği vermek ( Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TÜBİTAK, KOSGEB -TOBB ile işbirliği)
• Üyeleri kamu ve AB fonlarına yönlendirme ( TEYDEB-KOSGEB- EXIMBANK işbirliği)
• Üyelere yönelik girişimcilik ve işletme seminerleri (Uludağ Ünv. işbirliği)
• Üyelere Yönelik “Gelişen Pazarlar, alternatif yatırım olanakları” konusunda konferanslar ( Türkiye Bilimler Akademisi, TOBB ile işbirliği)
• Web sitemiz kanalı ile haftalık tüm üyelerin faaliyetlerini, haberlerini paylaşmak,
• Derneğimiz ve bölgemizle ile ilgili tanıtıcı, bilgi sağlayıcı katalog vb. görsellerin hazırlanması,
• Görükle ekonomisi ve sosyal tabanı ile ilgili veri tabanı hazırlamak (Uludağ Ünv. işbirliği)
• Üyelerimizin eğitim ve bilgilerini arttırmak amacı ile diğer kurum ve sivil toplum örgütlerinin eğitim faaliyetlerinden de yararlanarak seminer, konferans, panel ve toplantılar düzenlemek,
• Sektörel fuar, sempozyum ve konferansları izlemek, üye firmalarımızın katılımlarını sağlamak,
• Üye Firma çalışanlarına yönelik organizasyonlar,
• Eğitimler : (İngilizce-motivasyon-beden dili ve diksiyon- zihin gücü vb.)
• Dahili avantajlar-indirimler oluşturmak,
• Civar okullar ile irtibat kurularak, dönemsel olarak firmalarımıza stajyer yerleştirilmesi,
• Bursa, İstanbul, İzmir ve Ankara'da bulunan önde gelen sivil toplum örgütleri ile tanışma, işbirliği ve firmalarımızın iştigal konularına uygun faaliyetlerine (fuar, eğitim, sempozyum, konferans) katılım.
Stratejik Plan 3: Görükle Bölgesini Yerel ve Küresel Düzeyde Tanıtma

Faaliyet: 2010-2013

• İngilizce ve Türkçe olarak Görükle Bölge Monografisinin hazırlanması (Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği, Görükle’li iş adamları, Bursalı yazarlar ve tarihçiler ile işbirliği)
• Görükle’li girişimcilerin desteğiyle oluşacak tanıtım fon havuzunun oluşmasına öncülük
• Turizm amaçlı yurtdışı dernek faaliyetleri gerçekleştirmek
• Görükle Bölgesi imaj çalışması yapılması ve 2 dilde desteklenmesi
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda Görükle sanayi ürünlerini tanıtmak
Stratejik Plan 4: Görükle’yi Bölgenin Önemli Ticaret Merkezlerden biri haline getirmek

Faaliyet: 2010-2013

• Girişim potansiyeline sahip Görükle Halkının koordineli olarak desteklenmesi (Görükle’li iş adamları, İşkur bölge müdürlüğü, Tübitak, KOSGEB ve Valilik ile işbirliği)
• Görükle Bölgesinin ekonomik profili ve alternatif yatırım olanakları araştırması yapılarak kitaplaştırılması ( Bölge kalkınma ajansı, TOBB, Uludağ Üniversitesi ile işbirliği)
• TSE desteğiyle sanayi kuruluşlarına yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve iş güvenliği sistemi kursları verilmesi (Uludağ Üniversitesi, Makine Mühendisleri odası, Türk Standartları Enstitüsü işbirliği ile)
• Sanayi ürünü imalatı yapan üyelerin çevresel sürdürülebilirlik çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği hakkında bilgilendirilmesi (çevre il müdürlüğü ile işbirliği)
• KOBİ’lere yönelik tüm kamu teşvikleri konusunda oda üyelerini bilgilendirilmesi

                                                                                
GÖRÜKLE SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ANA SAYFA | ÜYELERİMİZ | HAKKIMIZDA | YAYINLARIMIZ | BASINDA BİZ | İLETİŞİM