GÖRÜKLE SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

 
HAKKIMIZDA < geri   

21 Nisan 2010 da kurulmuş olup, bölge sınai ve ticari kuruluşlarını üst kimliği sıfatı ile çatısı altında toplayan; yasa ve etik kurallar çerçevesinde, toplum çıkarlarını esas alarak, kapsadığı alan itibariyle alt ve üst yapı sorunların çözümü, potansiyellerin değerlendirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmayı amaç edinmiş, bölgesel güç odağı bir sivil toplum örgütüdür.

Firmalarımız 12 ana sektörde faaliyet göstermektedir.
Şu an itibariyle kamu kurumlarınca referans kurum niteliğini taşımaktadır.

 

GÖRSİAD üyelerinin çoğu ürün gamı, üyelerinin kendi içinde ticaret ve işbirliği yapmasına olanak verecek niteliktedir.

GÖRSİAD üyeleri, teknolojik olarak kendini geliştirmiş, üretim kapasitesi ve verimlilik açısından da büyük bir aşama kaydetmiştir. Üyelerinin büyük bölümü ISO ve TS 16949 kalite belgelerini almış ve dış pazarlara yönelik artan trend de üretimler yapmaktadırlar.

 

 
İdari Çalışan Sayısı
Üretim Çalışan Sayısı
Tedarikçi Çalışan Sayısı
 
 
761
3.032
 Üye Firmalar Toplamı  
3.793
3.000
 Diğer Firmalar Tahmini
2.500
1.000
 Bölgedeki Tahmini İstihdam
6.293
 
 VİZYONUMUZ

GÖRSİAD, düşünce ve inanç ayrımı gözetmeksizin, çağdaş hukuk ve katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde bölgesinde yerleşik firmaların tümünü temsil edebilen; bölgesinin ve üyelerinin yararına işbirliğine olanak verecek, ortam yaratacak etkinlikleri yapan, destekleyen ve tam kamu desteğini sağlamış ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlayan bölgesel güç odağı olmayı amaçlar.
 

MİSYONUMUZ

Bölgesel ve sektörel potansiyellerin değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, bölgesini ve sanayiini bir bütün olarak geliştirmek için ortamlar ve koşullar yaratmak,

Ülke menfaatleri çerçevesinde topluma hizmet ve üyelerine bilgi sağlamak, iş, etik, sosyal ve kültürel konularda öncü ve girişimci niteliklerine uygun geliştirici faaliyet ve girişimlerde bulunmak,

Başta üyeleri olmak üzere bölgesinde yer alan tüm firmaların beraberlik ve işbirliğini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde oluşabilecek sorunlarının çözümünde yardımcı olmak,

Ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasını teşvik ve yardım etmek, bu işlerle uğraşan özel ve kamu kuruluşları ve kişilerle işbirliği yapmak,

Teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün arttırılması konularında gerekli girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

GÖRSİAD’IN vizyon ve misyonu, başlatılan yapılanma çalışmaları sürecinde günümüz koşullarına uygun olarak gözden geçirilmekte ve buna bağlı strateji ve hedefler geliştirilmektedir.

(*) Vizyon; Kurumun “görebildiği” en uzak yer, bakış genişliği, ya da uzak bir gelecekte ulaşmak istediği hedef olarak anlaşılmalıdır. misyon ise “yüklendiği görev”, “varlık sebebi”, “vizyonunu oluşturan isler bütünü” olarak tanımlanabilir.
 

                                                                                
GÖRÜKLE SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ANA SAYFA | ÜYELERİMİZ | HAKKIMIZDA | YAYINLARIMIZ | BASINDA BİZ | İLETİŞİM