GÖRÜKLE SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

 
ÜYELİK ŞARTLARI < geri   

ÜYELİK BAŞVURUSUNUN KABULÜ
  • Kurumsal (Tüzel Kişi) Üye Başvuru Formu’nun GORSIAD ilgili Kurullarında değerlendirilmesinden sonra Dernekler Yasasına uygun olarak bildirimde bulunulur. Başvurunun kabulü halinde derneğe giriş bedeli ile aidatın ödenmesi istenir. Ücretlerin ödendiğine dair tespit yapıldığında üyelik numarası verilerek Üye Kayıt defterine giriş yapılması sureti ile üyelik işlemi tamamlanır. 
 
AİDAT ÖDEME BİLGİLERİ
  • Üyelik başvurusunun yapıldığı dönem itibariyle geçerli olan yıllık aidatlar dikkate alınır. Üyelik aidatları ve ödeme koşulları Dernek Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilir. Üyelik aidatları bağış makbuzu ile tahsil edilir. 
  • Kurumsal Üye giriş aidatı 500,- YTL, yıllık aidat 1.200,-YTL’dir.
 
AİDAT ÖDEMELERİ
  • Üyelik giriş bedeli peşin ve banka kanalıyla bir defada ödenir. 
  • Yıllık aidat üyeliğe kabul itibariyle 90 gün içinde peşin ve banka kanalıyla bir defada ödenir.
  • Ödemeler GORSİAD’ın Halk Bankası Sanayi Sitesi / BursaŞubesi, TR710001200929800016000108 Iban numaralı hesabına yapılır.
 
DERNEKLER YASASI’NIN ÜYELİKLE İLGİLİ MADDELERİ
  • Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 
KURUMSAL ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
  • Madde 11. Her üye yazılı bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkmış olur. İstifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Çıkış üye kayıt defterine işlenir. Çıkan üye dernek mal varlığından hak iddia edemez.
  • Üyelikten çıkan ya da çıkarılanlar, üye olarak kaldıkları süreye ait ödenti ve diğer borçlarından sorumludurlar.  Bu yolla ayrılanlar üyelik için yeniden başvurduklarında tüzüğün 7, 8 ve 9. maddeleri yeniden göz önünde tutulur.
KURUMSAL ÜYE TEMSİLCİSİNİN ÇALIŞTIĞI KURULUŞTAN AYRILMASI DURUMU
  • Kurumsal Üye Temsilcisinin çalıştığı kuruluştan ayrıldığını beyan etmesi ve/veya bildirilmesi durumunda Kurumsal Üye yeni temsilcisini en geç bir ay içinde atamakla yükümlüdür. Kurumsal Üye temsilcisini her koşulda azledip yerine yenisini atayabilir.

                                                                                
GÖRÜKLE SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ANA SAYFA | ÜYELERİMİZ | HAKKIMIZDA | YAYINLARIMIZ | BASINDA BİZ | İLETİŞİM