GÖRÜKLE SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

 
GÖRÜKLE SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ < geri   

BİRİNCİ BÖLÜM: TANIM VE KISALTMALAR

Bu tüzükte kullanılan, Dernek: Görükle Sanayici ve İş Adamları Derneği, T.C.: Türkiye Cumhuriyeti, Kanun: Türk Medeni Kanunu, Tüzük: Görükle Sanayici ve İş Adamları Derneği Tüzüğü anlamında kullanılmıştır.

DERNEĞİN ADI:
Madde 1. Derneğin adı Görükle Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Kısa adı GÖRSİAD'dır.

DERNEĞİN MERKEZİ:
Madde 2. Derneğin merkesi Nilüfer/Bursa'dır. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI:
Madde 3. Görükle Sanayici ve İşadamları Derneği'nin amacı, T.C. Anayasasının öngördüğü prensipler ve Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı olarak;

a. Görükle ve civarında; Bursa-İzmir karayolu 12 ila 32 km. yol güzergâhında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve sınai faaliyetleri desteklemek,

b. Bölgesel ve sektörel potansiyellerin değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,

c. Ülke menfaatleri çerçevesinde topluma hizmet ve üyelerine bilgi sağlamak, sanayici ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak iş, etik, sosyal, kültürel, ticari ve mali sorunları konularında çalışmalar yapmak, toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek,

d. Üyeleri arasında beraberlik ve işbirliğini sağlamak, üyelerin kendi aralarında ve kamu kurumlarına karşı oluşabilecek sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

e. Ticaret ve sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturacak araştırma merkezlerinin kurulmasını teşvik ve yardım etmek, bu işlerle uğraşan özel ve kamu kuruluşları ve kişilerle işbirliği yapmak,

f. Teknoloji üretimi ve üretimde rekabet gücünün arttırılması konularında gerekli girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak,

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Madde 4. Dernek belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirlenen konularda gerekli yöntemleri izleyip uygulayarak ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yürütür.


a. Ulusal ve bölgesel kalkınmamızın bilinçli ve rasyonel hale gelmesini sağlamak için; sanayici ve işadamları ile hizmet sektörü, bankacılık, mali sektörler, diğer finans kuluşları, yardımcı hizmetler, eğitim kurumları, sendikalar, mahalli idare ve belediyeler, üniversiteler, diğer sivil toplum örgütleri, devlet kurumları ile mesleki, sosyal ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak,


devamını indirmek için tıklayınız...

 

                                                                                
GÖRÜKLE SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ANA SAYFA | ÜYELERİMİZ | HAKKIMIZDA | YAYINLARIMIZ | BASINDA BİZ | İLETİŞİM